Materiał siewny kwalifikowany

Materiał siewny kategorii kwalifikowany - oznacza materiał siewny wyprodukowany bezpośrednio z materiału bazowego. Przy wytwarzaniu materiału siewnego kwalifikowanego zwraca się szczególną uwagę na zachowanie tożsamości i czystości odmianowej, ochronę przed chorobami i szkodnikami przenoszonymi przez nasiona oraz na parametry jakościowe.


Materiał siewny podlega kontroli, podczas której sprawdza się jego jakość a także spełnianie innych wymagań dotyczących wytwarzania, oceny, przechowywania, a także obrotu tym materiałem.


Kupujący materiał kwalifikowany ma pewność, że nasiona posiadają dużą zdolność i energię kiełkowania, są czyste, charakteryzują się odpornością i zdrowotnością a tożsamość gatunkowa i odmianowa została utrzymana.


Pomimo wyższej ceny stosowanie nasion kwalifikowanych jest opłacalne. Wbrew pozorom jest najtańszą metodą poprawy wydajności i opłacalności uprawy roślin. Stosowanie materiału siewnego kwalifikowanego przynosi wyższe plony, co więcej są to plony najlepszej jakości. Pozwala to uzyskać lepszą cenę ze sprzedaży, lub w przypadku uprawy roślin na pasze, wpływa pozytywnie na wartość odżywczą. Poza tym duża odporność na szkodniki w połączeniu z uprawą dostosowaną do warunków klimatycznych i glebowych pozwala na ograniczenie zużycia środków ochrony roślin czy nawozów sztucznych.

Nasiona kwalifikowane  zawsze oznaczane są specjalną etykietą, na której umieszczone są informacje takie jak: 

  • nazwa gatunku i odmiany
  • numer partii i data plombowania
  • masa nasion w opakowaniu
  • nazwa i adres producenta (ważne przy uzyskiwaniu dodatkowych informacji lub ewentualnie przy reklamacji)
  • nazwa Stacji Oceny Nasion, która dokonała kontroli
  • stopień kwalifikacji nasion (C1 - z pierwszego rozmnożenia, C2 z drugiego rozmnożenia)