Łąkowe

KŁ-15

Mieszanka łąkowa, wieloletnia/5-7 lat/ na gleby wilgotne. Z udziałem mietlicy białawej

Mieszanka KŁ-5 łąkowa na gleby żyzne i średniożyzne z uregulowaną gospodarką wodną

Łąkowa do wieloletniego intensywnego użytkowania na gleby żyzne i średnio żyzne z uregulowaną gospodarką wodną.

ŁP-16

Mieszanka łąkowo-pastwiskowa, wieloletnia do ogólnego stosowania

Mieszanka KŁ-6 łąkowa na gleby mniej żyzne

Mieszanka łąkowa do wieloletniego, średnio intensywnego użytkowania na gleby mniej żyzne.

Mieszanka TŁ-9 na gleby torfowe o nieuregulowanych stosunkach wodnych

Wieloletnia mieszanka na gleby torfowe o nieuregulowanych stosunkach wodnych.Zalecana na tereny okresowo zalewane.