Mieszanki Autostradowe

Autostrada III

Mieszanka do szybkiej rekultywacji na grunty o średniej żyzności. Szczególnie przydatna do obsiewu rowów przydrożnych i melioracyjnych, mało odporna na mrozy i suszę. Gęstość siewu 1kg/40m2

Autostrada I

Mieszanka przeznaczona do obsiewu pasów zieleni wzdłuż dróg i autostrad (w tym pasów rozdziału dróg i rowów przydrożnych) w zróżnicowanych warunkach siedliskowych. Gęstość siewu 1kg/40m2