Wyczyniec łąkowy

Wyczyniec łąkowy

Jest trawą wieloletnią. Gatunek mrozoodporny, potrafi utrzymać się nawet pod grubą i długo zalegającą okrywą lodową.
Wariant Cena
Wyczyniec łąkowy - 5 kg 400,00 zł
Wyczyniec łąkowy - 25 kg 1 900,00 zł
Cena: 400,00 zł

To trawa wieloletnia. Posiada słabo rozwinięty system korzeniowy (tworzy krótkie rozłogi podziemne) a wegetację rozpoczyna wiosną (najszybciej spośród wszystkich traw). Jest gatunkiem mrozoodpornym i potrafi utrzymać się nawet pod grubą i długo zalegającą okrywą lodową. Bardzo dobrze wytrzymuje długotrwałe zalewy (nawet do 45 dni). Najlepiej rozwija się na glebach o nieuregulowanych stosunkach wodnych lub zalewnych ale jest dość wrażliwa na udeptywanie. Znajduje zastosowanie w mieszankach przeznaczonych do zakładania łąk na glebach dobrze uwilgotnionych.

 

Podane składy mieszanek mogą ulec zmianie w zależności od dostępności składników, nie zmienia to jednak przeznaczenia ani charakteru mieszanki.