Mikoryza

Mikoryza

Preparat bakteryjny do korzeni sadzonek drzew i krzewów

Podane składy mieszanek mogą ulec zmianie w zależności od dostępności składników, nie zmienia to jednak przeznaczenia ani charakteru mieszanki.