Mietlica biaława

  • szt.
  • 140,00 zł

Jest trawą luźnokępkową o podziemnych rozłogach. Przeznaczona jako komponent mieszanek na trwałe użytki zielone,posiada duże wymagania wodne.

Jest trawą luźnokępkową o podziemnych rozłogach,posiada duże wymagania cieplne,dlatego wczesną jesienią kończy przyrost. Znosi długotrwałe zalewanie, nawet do 45 dni.Odporna na udeptywanie i przygryzanie posiada wysoką wartość pokarmową. Przeznaczona jako komponent mieszanek na trwałe użytki zielone. W siewie czystym może być uprawiana na stanowiskach wilgotnych, torfowych o nieuregulowanych stosunkach wodnych, dając wysokie plony dobrej paszy. Dobrze znosi mroźne zimy i długotrwałą okrywę śnieżną

Podane składy mieszanek mogą ulec zmianie w zależności od dostępności składników, nie zmienia to jednak przeznaczenia ani charakteru mieszanki.